BLI MED OSS PÅ NYE OPPLEVELSER

Boy Leslie eies og drives av Foreningen S/K Boy Leslie på ideelt grunnlag. Boy Leslie er ett seilende kulturminne og er vernet av Riksantikvaren. Boy Leslie har Arendal som hjemmehavn, og vi har i 40 år vært en del av havne-bildet i Arendal.

Boy Leslie er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet som passasjerskip, noe som medfører kontroll både internt og eksternt ved alle sider av driften og vedlikeholdet av skuta.

Boy Leslie prioriterer arbeid rettet mot barn og unge. Særlig ungdomsaktiviteter er i fokus. Og sommeren 2021 tilbyr vi aktiviteter og opplevelser for ungdom gjennom hele skoleferien , lagt opp som uke lange tokt.

Boy Leslie brukes også i kulturelt arbeid , og som kulturminne fremmes alltid skutas både materielle og immaterielle kulturarv. Vi deltar blant annen på kultur festivaler ol.

For å sikre en sunn økonomi leies skuta ut til både næringsliv og private som ønsker en helt unik ramme rundt sitt arrrangement. Boy Leslie kan brukes til blant annet vielser, tokter langt kysten, seiling, fjordturer, sommerfest, weekend turer , teambuilding osv. Vi kan i prinsipp leies langs hele Norskekysten med utgangspunkt fra Arendal, vårt kjerneområde er Sørlandskysten.

Ønsker du å leie oss se informasjon under : Booking.