Prosjekt førstereis

Boy Leslie er tildelt ett prosjekt som vi har valgt å kalle «Førstereis på Boy Leslie». Midlene til prosjektet kommer fra Sparebankstiftelsen DNB gjennom Norsk Fartøyvern Forening. Det er en satsning for å få ungdommer interesser i å være med i ett fartøyvernprosjekt. Prosjekt førstereis går gjennom hele sesongen 2021. Vi kommer tilbake med mer info her.